A importancia dun bo traballo

A importancia dun bo traballo

Necesidades cubertas Todas as comunidades de veciños teñen unha serie de necesidades mínimas para cubrir, tanto nos servizos de limpeza de áreas comúns como no mantemento integral da comunidade, nos seus portales e instalacións, que deben resolverse e cuxa xestión...
Servizos con garantías

Servizos con garantías

A limpeza dunha comunidade de veciños debe ser un tema prioritario, especialmente para os problemas de saúde. É normal concentrar no medio ambiente certas sustancias como ácaros ou po, especialmente se os animais viven na comunidade. Outro inimigo principal dunha...