Locais, aspectos a ter en conta

Locais, aspectos a ter en conta

As instalacións comerciais son a carta de presentación de calquera empresa ou marca. O local estará completamente limpo para que cando a persoa entre por primeira vez teña unha boa impresión. Se se atopa algo que se molesta ou que se vexa sucio e mal mantido, é moi...