Servizos profesionais de limpeza de oficinas en Teo e alrededores.

En Grupo Durán a limpeza de oficinas e edificios é un dos servizos onde mellor nos desenvolvémos.

Os nosos persoais de limpadores especializados en limpeza de oficinas están altamente cualificados para limpar toda clase de superficies e mobiliario incluído zonas nobres.

A técnica de limpeza adecuada hai que seleccionala en función da natureza da sucidade que queremos eliminar e da superficie que pretendemos limpar.

Ca

Cando a sucidade procede de obxectos sólidos como o po, a area, etc., pódese eliminar mediante o varrido húmido ou por aspiración, con todo, se a sucidade produce de substancias líquidas que se secaron, haberá que quitar esas manchas de diferentes formas, con diferentes produtos e maquinaria adecuada en función da súa natureza e do tipo de pavimento.

Os revestimentos téxtiles como moquetas e alfombras manteranse con aspirado mecánico e diario e a limpeza puntual de manchas recentes. Coa frecuencia que se determine, procederase ao seu fregado mecánico por medio do procedemento de inxección – extracción. O desempoo levará a cabo mediante a utilización do aspirador ou mopa limpa.

Os puntos de luz e de aire acondicionado serán desmontados para a súa limpeza por inmersión e frotamiento, ben todos a un tempo ou aos poucos ao longo do período anual.

Os dourados e metais serán tratados con produtos limpa metais. A carpintería limparase en función do material no que estea construída.

Os cristais humedeceranse primeiro e procederanse ao arrastre mediante raqueta limpa cristais. Utilizarase produto retardador de sucidade.