Grupo Durán

Vantaxes de contratar un servizo de limpeza de tapicerías

Alfombras a domicilio para empresas

Resultados óptimos e eliminación de manchas

Máis aló da eliminación da sucidade xeral, as manchas son un dos grandes problemas á hora de limpar tapicerías. Aínda que existen multitude de produtos e trucos caseiros para desfacerse elas, se o que se quere son resultados óptimos, todas as garantías e deixar de ter que preocuparse por elas, a mellor opción é decantarse polo servizo profesional dunha empresa de limpeza.

Mantemento do tecido

Un dos aspectos que hai que ter en conta á hora de limpar as tapicerías é que, máis aló da propia hixiene e estética das pezas tapizadas, manter as teas limpas vai permitir que o tecido dure máis e estea en mellores condicións durante máis anos. É dicir, limpar os tecidos contribúe a que estes non se estraguen ou deterioren coa mesma velocidade coa que o farían se non se limpasen con frecuencia, polo que é outro dos elementos importantes que haberá que ter en conta á hora de non demorar en exceso a limpeza das diferentes tapicerías de casa.

Eliminación de ácaros e sucidade

Así mesmo, a limpeza profesional das tapicerías vai ser a única forma de eliminar por completo toda a sucidade presente e, ademais, os ácaros, que producen alerxias a moitas persoas. Naturalmente, os ácaros volverán aparecer pasado un tempo. Con todo, unha das primeiras cousas que se vai a notar cando se limpen algunhas tapicerías, como poden ser as dos colchóns ou os sofás, é que, despois de usalas, non se levantará congestionado ao eliminar os alérgenos que producían esa situación.

Servizo de limpezas a domicilio

Doutra banda, hai que ter en conta que as empresas de limpeza de tapicerías, aínda que poden levar as tapicerías para limpalas nos seus centros de traballo, tamén pode facelo no propio domicilio do cliente. Esta opción é especialmente útil no caso de sofás ou colchóns de gran tamaño que, no caso de ter que desprazalos, ademais do traballo, aumentaría o custo da limpeza. Por iso, estas empresas pódense desprazar ao domicilio cos materiais e o equipo necesario para levar a cabo a limpeza e, nunhas poucas horas, completar todo o traballo sen maiores contratempos para o cliente.