Grupo Durán

Os baños públicos son utilizados diariamente por numerosas persoas, polo que é imprescindible que levemos a cabo un labor de limpeza minuciosa co obxectivo de evitar que os xermes se propaguen. E é que ao ser lugares húmeros son propensos á súa proliferación, de maneira que un baño que non estea limpo pode provocar que os seus usuarios contraian diversas enfermidades.

Baños como os de restaurantes, colexios, hoteis, centros hospitalarios, oficinas, cinemas ou edificios comerciais han de empregar, ademais, produtos profesionais de limpeza para baños para mellorar a hixiene desta zona.

Pero, cales son exactamente as medidas de hixiene que debe respectar un baño público?


Desinfectar o inodoro constantemente – Os inodoros dos baños públicos deben limparse polo menos unha vez ao día para previr os xermes e manter o baño limpo para os usuarios. Mesmo, cando estes baños teñen un alto tráfico de persoas, como poden ser os baños dos aeroportos, recoméndase que se limpen e desinfecten tres veces ao día.


Limpador bactericida: Con este limpador poderás manter aos xermes afastados dos baños públicos.


Non esquecerse das paredes – Frecuentemente as persoas que se encargan de limpar os baños públicos, esquecen as paredes ao pensar que é unha superficie secundaria, o cal é unha grave equivocación. As paredes están expostas ás mans e ás salpicaduras de auga, polo que a súa limpeza tamén debe ser diaria.


Tampouco da grifería nin dos cristais – A grifería e os cristais tamén han de ser limpados diariamente, empregando produtos como o limpador desincrustante para baños DEFORT WC de EUROSANEX, confeccionado para eliminar a sucidade e as incrustaciones dos cuartos de baño. Suprime os residuos de cal, xabón e sucidade de todo tipo en inodoros, lavabos ou billas sen estragalas nin danalas, inhibe o desenvolvemento de microbios e impide a formación de malos cheiros.

Baleirar as papeleiras – Nas papeleiras dos baños públicos acumúlanse múltiples residuos, o que implica que deben ser baleiradas tamén, polo menos, unha vez ao día para manter unhas adecuadas condicións de hixiene.


Limpar e desinfectar os chans – Primeiro débese varrer e posteriormente desinfectar os chans do baño público con algún produto deseñado especialmente para tal propósito. Unha boa opción para os baños públicos é empregar o antiescorregadizo para superficies co que se poderán evitar os temidos resbalones.


Repoñer os produtos – É necesario comprobar que haxa suficiente xabón ou xel de mans así como repoñer o papel hixiénico cando este acábese. No caso de xabón de mans recomendámosvos o xel de mans escuma activa que se desfai da sucidade lixeira con moita escuma e cun aforro considerable de auga.