Entre as medidas máis importantes para desinfectar o fogar destaca que a persoa encargada da limpeza debe protexerse con luvas e máscara dun só uso.

Tamén se sinala no vídeo por parte do Goberno rexional que as habitacións deben ventilarse polo menos durante cinco minutos cada día. Para as tarefas de limpeza hai que empregar un vaso de lixivia por medio cubo de auga en todas as superficies de contacto frecuente como son as mesas, picaportes de portas, chaves, billas, inodoros e todas as superficies que poidan ter sangue, feces ou fluídos.

Os utensilios da cociña son outra parte fundamental para desinfectar. A vaixela, cubertos e outros utensilios teñen que lavarse con auga quente e xabón e no lavalouzas nun programa que alcance os 60 graos. Respecto a a roupa, a de cama e as toallas débense lavar co seu deterxente habituais, pero hai que poñerse luvas desechables antes de tocar a roupa do enfermo e mantela afastada do corpo nunha bolsa ou recipiente.

Por último, ao quitarse as luvas e a máscara hai que tiralos ao lixo de plástico e pechala así como posteriormente realizar hixiene de mans completa con auga e xabón durante 40 ou 60 segundos.

Estas recomendacións foron difundidas este domingo por conselleiros autonómicos e únense ás do coidado domiciliario dos contaxiados, que inclúen o illamento do paciente nunha habitación separada, a limitación dos seus movementos polo seu domicilio ou que os utensilios de aseo sexan de uso individual, entre outras.