Actualización urxente:

Co obxectivo de facer fronte á situación excepcional que se presenta como consecuencia da expansión do coronavirus, o servizo de limpeza de edificios residenciais, empresas, oficinas, domicilios e corporativos pode incluír un protocolo de limpeza de desinfección específica para previr os contagios. Esta higienización presta especial atención ás zonas críticas; como os pulsadores dos porteiros automáticos e ascensores, as manillas das portas, os pasamanos e varandas, etc. nas que se aplica un produto desinfectante específico para a eliminación de virus e bacterias en superficies. Este servizo especial que permite estender calquera servizo de limpeza está dispoñible para reforzar a seguridade de zonas comúns e axudar a eliminar riscos de contaxio.