Usar unha máscara médica pode axudar a limitar a propagación de ‎algunhas enfermidades respiratorias. Con todo, o uso dunha ‎máscara non garante por si só que non se contraian infeccións. O temor ao novo coronavirus, Covid-19, está a provocar un desabastecemento deste produto sanitario en moitas farmacias españolas e europeas. E é que, tan só no noso país, a demanda de máscaras aumentou a niveis insospechables. Mesmo, existen listas de espera nos establecementos para adquirilas en canto estean dispoñibles.

A OMS aconsella o uso racional das máscaras médicas para evitar o ‎malgaste innecesario
As máscaras que se venden son de todo tipo, con todo, non todas son recomendadas para evitar o contaxio. O ministerio de Sanidade recomenda que, en caso de querer usar máscara, utilícese o modelo FFP2 ( N-95), un produto que tamén recomendou a Organización Mundial da Saúde (OMS).

Do mesmo xeito, a OMS aconsella o uso racional das máscaras médicas para evitar o ‎malgaste innecesario de recursos valiosos e o seu posible uso indebido ‎‎(véxanse os consellos sobre a utilización de máscaras). Isto significa ‎que só debe utilizar unha máscara se presenta síntomas respiratorios ‎‎(tose ou esbirros), se sospeita que ten infección polo Covid-19 ‎con síntomas leves ou se está a coidar de alguén de quen se sospeite ‎que está infectado.

COMO POÑERSE, USAR, QUITARSE E REFUGAR UNHA MÁSCARA? ‎

Ademais do uso racional e recomendado, a OMS ofrece unha serie de consellos sobre como usar este produto sanitario.

Antes de poñerse unha máscara, lávese as mans cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabón.
Cúbrase a boca e o nariz coa máscara e asegúrese de que non haxa espazos entre a súa cara e a máscara.
Evite tocar a máscara mentres a usa; se o fai, lávese as mans cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabón.
Cámbiese de máscara tan pronto como estea húmida e non reutilice as máscaras dun só uso.
Para quitarse a máscara: quítella por detrás (non toque a parte dianteira da máscara); #refugar inmediatamente nun recipiente pechado; e lávese as mans cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabón.

Porque saúde necesitamos todos…