No noso caso podemos destacar que aproximadamente o 80% da nosa actividade está enmarcada na limpeza de oficinas.

As nosas diferenzas de traballo na limpeza de oficinas en comparación cos nosos competidores simplemente son avaliadas polo alto rendemento que ofrecemos.

Esta experiencia permítenos previr casos experimentados previamente, acadar unhas ratios de eficacia moi altas e manter os nosos obxectivos de calidade e tempo nos prazos establecidos.

Unha limpeza profesional de oficinas
Que nos diferencia da nosa competencia?

FORMACIÓN DO PERSOAL:

Actualizamos constantemente cursos de coñecemento e formación para satisfacer as demandas que nos impón o cliente e que as administracións nos demandan.

Temos a nosa propia ferramenta de xestión e control chamada CONTROL DE TRABALLO

Actuamos para que quen nos contrate estea sempre totalmente protexido contra unha responsabilidade subsidiaria que desgraciadamente xera situacións indesexables.

As calidades dos nosos servizos de limpeza teñen a súa orixe na estabilidade profesional de todo o noso persoal.

Mantemos unha estrutura laboral estreitamente identificada coa empresa, a súa relación está comprometida coa nosa responsabilidade de protexer e respectar os seus dereitos e intereses. Todos están na Seguridade Social e cunha póliza de seguro de accidentes complementaria.