Obxectivos e resultados desexados para a satisfacción do cliente

Avaliar os aspectos clave que afectan a experiencia do cliente

Identificar os aspectos que fidelizan aos clientes

Descubra cales son os clientes máis satisfeitos e poden ser obxecto de estratexias de venda ou de venda cruzada

Aumentar a competitividade da empresa e as vantaxes competitivas

Identificar puntos de mellora e áreas críticas

Abre unha canle de comunicación directa entre o cliente e a empresa

Mellorar os procesos internos de orientación ao cliente

Facilitar a avaliación dos procesos de venda e posvenda

Implementar procesos de calidade e mellora continua da satisfacción do cliente

Como traballamos na satisfacción do cliente

Os nosos expertos en satisfacción aconsellaranlle sobre a metodoloxía e o deseño e validación do cuestionario de satisfacción.

Adaptámonos ao modelo de enquisa e cuestionario proporcionado polo cliente.

Xestionamos o proceso de distribución e captura de datos a través da canle máis adecuada en cada caso

Ás veces podemos afondar na opinión dos clientes a través de entrevistas individuais en profundidade e grupos focais

Analizamos e presentamos os resultados do estudo de satisfacción, identificando os puntos fortes e as áreas de mellora para descubrir como aumentar a satisfacción do cliente

Acompañamos e apoiamos durante todo o proceso para que todo saia ben e obteñas resultados relevantes que axuden á túa empresa a mellorar