O ascensor, un elemento de moito uso..

Na limpeza de comunidades, un elemento moi importante que debe estar limpo sempre é o ascensor. Non só hai que limpar a entrada ao portal, as caixas de correos, escaleiras de acceso ás plantas ou os rellanos

A limpeza do ascensor ten unha gran transcendencia porque é un espazo pequeno polo que case todos os veciños do edificio pasan unhas cantas veces ao día

Importante é limpar os carrís do ascensor, nos que adoitan caer restos das solas dos zapatos ou outros obxectos pequenos, que farán co tempo que resulte difícil pechar as portas. E outras partes do ascensor nas que hai que ter especial coidado son os botóns do ascensor, os espellos, o cubículo en xeral e o teito

Para limpar as rejillas das portas pódese empregar unha brocha para desincrustar a sucidade que estea adherida, e logo co aspirador extraer todo o contido que haxa nas rejillas.

Igualmente hai que usar produtos de limpeza neutros para non estragar o aceiro inoxidable do que adoitan estar compostos todos os ascensores, pero existen produtos específicos que temos as empresas de limpeza para este tipo de superficie

Á parte da limpeza interior e exterior do ascensor, hai que realizar a limpeza periódica dos fosos, para eliminar a sucidade que cae polo oco do ascensor , que pode facer difícil a correcta engrenaxe do ascensor

A empresa de limpeza contratada debe comprobar o correcto funcionamento do teléfono de emerxencia, da iluminación do ascensor e, por suposto, dos botóns e das portas.

 • Consellos para a limpeza do ascensor:
  O mellor momento para programar a limpeza do ascensor é pola noite ou moi cedo pola mañá para evitar un uso elevado do mesmo polos veciños.
  Ademais é aconsellable poñer o ascensor fóra de servizo de acordo coas políticas das propiedades de veciños.
  A porta do ascensor debe permanecer aberta ata que a limpeza terminase e, a continuación poñer o ascensor de novo en servizo.
  Os métodos e solucións de limpeza a utilizar deben estar de acordo co deseño e os materiais utilizados no interior do ascensor.
  Debe seguirse un método específico para limpar cada superficie diferente no ascensor para unha limpeza efectiva.
  Limpar desde a parte superior cara abaixo para evitar ensuciar zonas xa limpas.
  Limpar o teito e luces cun pano húmido seguido dun pano seco.
  Limpar os espellos e revisar se a superficie ten unha cor uniforme.
  Limpar os botóns cun pano húmido e non asperxer a solución de limpeza nos botóns, xa que podería danalos.
  Limpar o po ao redor dos bordes dos ascensores.
  Os espellos deben quedar sen manchas, a madeira puída e libre de po, e os chans moi limpos.
  A canle da porta do ascensor debe estar libre de po e sucidade en todo momento.
  Débense limpar tanto o interior como o exterior da porta do ascensor.
 • Todo listo para que a nosa zona común esté en perfecto estado.

Saúdos