Un dos primeiros pasos a seguir cando facemos un orzamento, é acudir ao lugar onde se vai a realizar as tarefas a traballar e poñer en ejecución un “Plan de Traballo”.
Para iso informamos aos profesionais das tarefas, limpeza de superficies e mobiliario, superfifcies de man, o lugar (si é con tránsito de persoal, si é unha oficina con chans de moqueta, un pabellón, comunidade de veciños…) e que utensilios a utilizar (fregonas, máquina barredora, bolsas de lixo, rotativas….)
E como non, tomas de auga, silos desagües están en bbuenas condicións, tomas de rede eléctricas, iluminación do inmueble, orificios de ventilación etc…
Por iso sempre insistimos aos nosos clientes que dar un orzamento sen ver antes a zona a limpar, non asegura unha limpeza perfecta.
Os útiles de limpeza son esenciais neste traballo, maquinaria, profesionais e un bo plan de traballo son o mellor aliado para que o noso servizo sexa de calidade.